خرید گوشواره هشدار نسبت به گرانی مجدد مرغ

محمد یوسفی درخصوص وضعیت تولید مرغ در کشور اظهارداشت:
درحال حاضر تولید گوشت مرغ به قدری افزایش یافته است که نگران زیان دهی
واحدهای تولیدی هستیم.

به گزارش مهر، وی با ابراز تاسف از واردات بی رویه گوشت مرغ به کشور، هشدار داد: درصورتی
که این روند ادامه داشته باشد مرغداران متحمل ضرر و زیان خواهند شد ، چون
هزینه های تولید از هزینه های عرضه کمتر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران تصریح کرد:
براین اساس، میزان جوجه ریزی هم کاهش خواهد یافت و نهایتا قیمت مرغ در
بازار افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دولت باید هرچه زودتر اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی
گوشت مرغ مازاد بر مصرف کند تا در آینده دچار بحران نشویم، گفت: مسئولان
مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جلوی واردات گوشت مرغ به کشور را
بگیرند، چون واردات بی رویه موجب خسارت تولیدکنندگان کشورمی شود.

یوسفی در ادامه در رابطه با قیمت گوشت مرغ در بازارنیز گفت: درحال حاضر
قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری درحدود 3300 تا 3500 تومان و قیمت
هرکیلوگرم گوشت مرغ در مناطق مختلف از 4600 تومان تا بیش از 5000 تومان
است.