خرید گوشواره اعتراض به واگذاري زمين به سفارت استراليا

روزنامه خراسان نوشت:چند نماينده مجلس با انتقاد از پي گيري هاي وزارت خارجه براي واگذاري 12 هزار متر مربع زمين به سفارت استراليا در منطقه پاسداران تهران، خواستار توقف اين اقدام حتي در صورت موافقت دولت آن کشور براي اقدام متقابل شده اند. بر اساس مصوبه وزيران عضو کميسيون سياسي دولت که به پيشنهاد وزارت خارجه ابلاغ شده، مقرر شده است اين زمين براي احداث ساختمان جديد سفارت، رزيدانس سفير و چند واحد مسکوني به استراليا تحويل شود.