خرید گوشواره اقتصاد به بخش خصوصي سپرده شود

سپردن اقتصاد به بخش خصوصي از مهم‌ترين اركان اقتصاد مقاومتي است با اين استراتژي دولت بهتر مي‌تواند اقتصاد را مديريت كرده و بر آن نظارت كند.يحيي‌زاده درخصوص لزوم اجراي استراتژي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: براساس فرمايشات رهبر انقلاب وظيفه ما اجراي استراتژي اقتصاد مقاومتي است.نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي سپردن اقتصاد به بخش خصوصي را از مهم‌ترين اركان اقتصاد مقاومتي خواند اظهار داشت: اين معناي اعتماد به مردم در بخش اقتصاد است و به اين معنا نيست كه دولت خود را از اقتصاد جدا كند.این عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تصريح كرد: زماني كه دولت اقتصاد را به بخش خصوصي بسپارد راحتتر مي‌تواند اقتصاد را مديريت كرده و به آن نظارت كند و مشكلات اقتصادي با سرعت بيشتري حل مي‌شود.وي در پايان اعتماد به بخش خصوصي، اجراي دقيق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، حمايت از توليدات داخلي و صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف را مهم‌ترين ملزومات اقتصاد مقاومتي دانست.نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درخصوص لزوم نگاه عميق دولت به بخش فرهنگ گفت: امروز در بسياري از موضوعات ازجمله فرهنگ نگاه اقتصادي حاكم است، رهبر انقلاب هم به‌دليل مشاهده اين انحراف در انقلاب به صحنه آمدند و توصيه‌هاي لازم را به مسئولان بيان فرمودند.سيد جلال يحيي‌زاده ددر ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبني بر لزوم رويكرد عميق دولت در موضوعات فرهنگي گفت: انقلاب ما انقلابي كاملا فرهنگي بود و به اقتصاد هم نگاهي فرهنگي داشت اما متأسفانه پس از گذشت 3 دهه از انقلاب بسياري از شعارهاي اصلي انقلاب از جمله فرهنگي بودن انقلاب فراموش شده است.عضو كميسيون فرهنگي در مجلس هشتم شوراي اسلامي ادامه داد: امروز در بسياري از موضوعات از جمله فرهنگ نگاه اقتصادي حاكم است، رهبر انقلاب هم به‌دليل مشاهده اين انحراف در انقلاب به صحنه آمدند و توصيه‌هاي لازم را به مسئولان بيان فرمودند.نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ابتداي دولت احمدي‌نژاد نگاه فرهنگي تري حاكم بود و در آن زمان بودجه‌هاي فرهنگي كشور افزايش يافت اما متأسفانه معضلات فرهنگي ما برطرف نشد زيرا در بسياري از دستگاه‌هاي فرهنگي كشور افرادي مسئول هستند كه باور فرهنگي ندارند و نگاه اين افراد به مسئوليت و دستگاه‌شان فرهنگي نيست.وي تاكيد كرد: به‌رغم بودجه‌هاي فرهنگي خوبي كه در دولت نهم وجود داشت فرهنگ ما همچنان در بسياري از وجوه مظلوم است.يحيي‌زاده اظهار داشت: رهبر انقلاب همواره بر لزوم وجود پيوست فرهنگي در پروژه‌هاي مختلف تاكيد داشتند كه متأسفانه اجرا نشده است، بسياري از طرح‌هاي فرهنگي ما آنقدر از فرهنگ دور هستند نمي‌توان آنها را طرح فرهنگي ناميد. يحيي‌زاده اظهار داشت: درصورتي كه از معضلات فرهنگي غفلت كنيم و اهتمام نداشته باشيم در مسائل اقتصادي، ملي و حتي ورزشي شكست مي‌خوريم.