خرید گوشواره دانشجویان صاحب بیمه تکمیلی می شوند

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: دانشجویان برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه دانش (بیمه تکمیلی) باید به طور متوسط ماهیانه6000 تومان پرداخت کنند.  به گزارش واحد مرکزی خبر؛ کیوان مرادیان امروز در نشست خبری با بیان این که بیمه تکمیلی برای دانشجویان اختیاری است؛ افزود: دانشجو باید در مجموع سالیانه72هزار تومان برای بیمه تکمیلی پرداخت کند.وی اضافه کرد: در صورتی که دانشجویی نتواند این هزینه را پرداخت کند، می‌تواند تا100درصد از وام استفاده و پس از فراغت از تحصیل در اقساط60ماهه، وام خود را بازپرداخت کند.رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان این که بیشتر دانشجویان بیمه پایه دارند؛ گفت: شرط تحقق بیمه تکمیلی، بیمه پایه است و بیمه تکمیلی درمان و بیمه حوادث دانشجویی با عنوان «بیمه دانش» از مهر اجرایی می شود.مرادیان درباره همچنین درباره هزینه6000تومانی بیمه تکمیلی دانشجویان افزود:4000تومان این هزینه برای خدمات عمومی و2000تومان آن برای خدماتی همچون دندانپزشکی و عینک سازی است.وی با تاکید بر این که بیمه حوادث دانشجویان اجباری است و این موضوع به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شده است؛ اضافه کرد: علاوه بر6000 تومان هزینه بیمه تکمیلی؛ 2000تومان برای بیمه حوادث از دانشجویان دریافت می شود.