خرید گوشواره 6 انفجار جزیره کورسیکا فرانسه را لرزاند

صبح امروز 6 انفجار در جزیره کورسیکا فرانسه رخ داد. ظاهرا این انفجارها فروشگاه های بزرگ زنجیره ای را هدف قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ساعاتی پیش 6 انفجار در شهر کورسیکا فرانسه رخ داد که تلفات جانی در پی نداشته است.نیروهای امنیتی اعلام کرده اند که این انفجارها در ورودی 6 فروشگاه بزرگ بدون هرگونه هشدار قبلی رخ داده است.نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد که آسیبهای مادی وارد آمده به این فروشگاهها زیاد نیست.به گزارش خبرگزاری فرانسه ساکنان محلی جزیره کورسیکا همواره نسبت به فروشگاههای بزرگ در این منطقه نگاه منفی دارند و معتقدند این فروشگاههای بر اقتصاد جزیره سیطره دارند.جزیره کورسیکا فرانسه با وجود جمعیت 306 هزار نفری اش بزرگترین فورشگاههای تجاری در فرانسه را در خود جای داده است.