خرید گوشواره امسال كمبود شير نداريم

سيروس روستا گفت: طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي 10 ميليون تن شير خام در سال
جاري توليد مي‌شود كه به گفته صنايع لبني كمتر از هفت ميليون تن از اين
ميزان وارد صنايع مي‌شود.

به گزارش ایسنا، وي افزود: بخشي ديگر از شير خام باقي‌مانده در جامعه عشايري و روستايي به
صورت خود مصرفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بخشي هم در صنايع لبني كوچك و
ماست‌بندي‌ها مصرف مي‌شود.

رييس اتحاديه مركزي دامداران ظرفيت توليد شير خام در كشور را 12 ميليون تن
عنوان و تاكيد كرد: در صورتي كه از توليد و توليد‌كننده حمايت شود قطعا اين
ميزان ظرفيت مورد استفاده واقع خواهد شد.

روستا قيمت خريد شير خام پايه (3.2 درصد چربي و بارميكروبي يك ميليون) از
دامدار را كيلويي 750 تومان خريداري مي‌شود كه اين مبلغ براساس توافق سه
ماه پيش دامداران با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وي خاطر نشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز براساس اين توافق بايد
سويا و سبوس دولتي در اختيار دامداران قرار دهد كه البته اين امر تاكنون
محقق نشده است.

به گفته‌ رييس اتحاديه مركزي دامداران قيمت نهاده‌هاي دامي از 60 تا 120 درصد افزايش يافته است.

روستا ميانگين قيمت هر كيلو جو در كشور را 700 تومان، ذرت 300 تومان، سبوس
گندم 480 تومان، كنجاله سويا 1200 تومان، كاه و كلش 400 تومان و يونجه 700
تومان عنوان كرد.