خرید گوشواره در استقلال و پرسپوليس چه مى گذرد؟

هميشه گفته ايم مصدوميت جزيى از فوتبال است اما فقط جزيى از آن است و نبايد اينقدر تيم ها را تحت تاثير قرار دهد.شايد اگر سال گذشته مظلومى در استقلال اكثر بازيكنانش را در اختيار داشت و جبارى،خسرو حيدرى،ميداودى و… را دائما در طول فصل از روى سكوها بازى تيمشان را تماشا نمى كردند، آبى پوشان سومين قهرمانى شان را جشن گرفته بودند وهمين طورپرسپوليس كه مصدومانش شباهت زيادى به رقيبشان داشت،حداقل مى توانستند از دوازدهم بالاتر بيايند.امسال اما به نظر مى رسد شرايط بدتر از آن چيزى است كه در سال هاى قبلى ديديم.از همان هفته ابتدايى شاهد آن بوديم كه بازيكنان سرخابى يكى،يكى مصدوم مى شوند و بحث اصلى بر سر مدت زمان مصدوميتشان است كه تا چه زمانى دور از ميادين هستند.بحران مصدوميت را با دورى چند هفته اى ميداودى،خسرو حيدرى و آسيب ديدگى فعلى جانواريو در استقلال شاهد هستيم و پرسپوليسى ها چه بسا شرايط بدترى دارند و با مصدوميت بازيكنانى چون قاضى،پولادى و بازيكن جديد كره اى شان شايد اميدهايشان براى جدا شدن از انتهاى جدول كمتر شده است.اين مصدوميت ها كه هر سال شرايط بدترى نسبت به سال گذشته پيدا مى كنند،نگرانى هاى زيادى را ايجاد كرده و باعث مى شود مربيان دستشان براى استفاده از مهره ها بسته باشد.بايد ديد و بررسى كرد كه دليل اين آسيب ديدگى ها چيست و چرا اينقدر استقلال و پرسپوليس را تحت تاثير قرار داده است؟!