خرید گوشواره دليل دلخورى !

دوشنبه ۲۰شهريور،۱۴۳۱ ابراهيم ناصرى به خبرنگاران گفت: با اينكه من هفته قبل هم گفته بودم كه نبايد به سرمربى تيم پرسپوليس بيش از اين فرصت بدهند اما دست اندركاران تيم پرسپوليس به حرف من گوش نكرده اند و به اين مربى همچنان فرصت داده اند تا كارش را در مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ ادامه دهد. خبرنگاران گفتند: شما كه هفته قبل همين مطلب را گفتيد ،هفته سيزدهم مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ تمام شده بود و پس از اين هفته هم كل مسابقات ليگ به خاطر بازى تداركاتى خيلى مفيد تيم ملى تعطيل شدند، فكرنمى كنيد حرفتان تكرارى است ، چون پرسپوليس پس از آن مصاحبه شما ديدارى راانجام نداده؟ ناصرى گفت: من هر هفته و شايد هم هر روز اين حرفم راتكرار ميكنم تا شايد خودم بيايم در كادر فنى تيم پرسپوليس!خبرنگاران پرسيدند: اگر شما سرمربى پرسپوليس شويد تا پايان نيم فصل اول ، قول مى دهيد تيم را به رده هاى بالاى جدول برسانيد؟ ناصرى گفت: شما چقدر عجله مى كنيد ! به من حداقل ۳ فصل بايد فرصت بدهند تا تيم را به رده يازدهم برسانم!•••مدير عامل تيم آب معدنى به خبرنگاران گفت: نمى دانم چرا وقتى در هفته يازدهم مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ بازى با تيم پرسپوليس را از زمين چمن به زمين آسفالت انتقال دادم ، دست اندركاران تيم پرسپوليس از من دلخور شده اند؟ در صورتى كه همه تيم هاى مطرح جهان دوست دارند در زمين آسفالت فوتبال بازى كنند نه روى زمين چمن!•••رئيس فدراسيون فوتبال به خبرنگاران گفت: نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا به زمين هاى فوتبال خيلى دارند توجه مى كنند ، لذا از باشگاههاى ليگ برترى مى خواهيم هرچه سريع تر حرفه اى شوند! خبرنگاران پرسيدند: اين كه گفتيد يعنى چه؟ رئيس فدراسيون فوتبال پاسخ داد: يعنى اينكه تيم هاى حاضردر مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ هرچه زودتر زمين هاى فوتبال خود را استاندارد و حرفه اى كنند تا سهميه تيم هاى ما در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا فصل۲۰۵۳ – ۲۰۵۴ كمتر نشود! ابرار