خرید گوشواره رقیب صهیونیستها در شبکه‌های غیراخلاقی

سرمایه گذاران و ثروتمندان عرب با مالکیت 320 شبکه ماهواره ای غیراخلاقی، به رقیب جدی صهیونیست‌ها در این زمینه تبدیل شده اند. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه اسکاتلندی “ترین” فاش کرد، شبکه های غیراخلاقی بسیاری از ثروتمندان و سرمایه گذاران عرب را به خود جلب کرده به صورتی که آنها با دراختیار گرفتن مالکیت 320 شبکه غیراخلاقی فقط در ماهواره های اروپایی، صدها میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند.بر اساس این گزارش، ثروتمندان عرب اکنون به رقیب جدی سرمایه گذاران صهیونیست که فقط 30 شبکه غیراخلاقی دارند، تبدیل شده اند؛ و به نظر می‌آید در این بین فقط جوانان عرب هدف گرفته شده اند، چراکه حتی مخاطب شبکه های غیراخلاقی صهیونیستی بیشتر کشورهای عربی هستند.این روزنامه اسکاتلندی با اشاره به سرمایه گذاری ثروتمندانی از قطر، لبنان، مغرب، تونس، و الجزایر تأکید کرد، در این بین مصری ها بیشترین سرمایه گذاری را کرده اند، چرا که بیش از 15 مصری مالکیت 56 شبکه ماهواره ای غیراخلاقی را در اختیار دارند.