خرید گوشواره سرباز قهرمان را من معرفی می‌کنم

مدیر کل تربیت بدنی نیروهای مسلح در مورد شایعه مشمولیت والیبالیست‌های ایران در طرح سرباز قهرمان گفت: این موضوع را بنده اعلام نکرده امو اطلاعي در اين باره ندارم.باران چشمه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: این مسئله در حیطه اختیار من است و طبق قانون این موضوع شامل  معافيت والیبالیست‌های قهرمان و حاضر در لیگ جهانی نيست،بلکه آنها مي توانند به عنوان سرباز در تيم هاي نظامي فعاليت کنند.وی ادامه داد: در خصوص المپیک و بازی‌های آسیایی که هر 4 سال یکبار برگزار می‌شود مجلس پیشنهاد داده و ما نظر دادیم اما هنوز تصویب نشده است.وی خاطرنشان کرد: این خبر در حد شایعه بوده است  اما به عنوان مسئول ورزش نیروهای مسلح هنوز اين مسئله را عنوان نکرده ام اما به طور قطع اگر در طرح سرباز قهرمان هم قرار بگيرند ربطي به معافيت خدمت سربازي آنها ندارد