خرید گوشواره طرح پوشش‌های‌اجتماعی‌خانه کارگر‌در‌مناطق زلزله‌زده

رئیس خانه کارگر با اشاره به وضعیت زلزله زدگان آذربایجان گفت: پوشش‌های اجتماعی خانه کارگر به زودی در این مناطق اجرا خواهد شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به وضعیت زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی  گفت:این تشکل تمام تلاش خود را بهبود وضعیت مردم زلزله زده شمال غرب کشور به عهده گرفته است.وی افزود: در سفری که مناطق زلزله زده داشتم از این مناطق بازدید کردم که منجر به تاسف ما از این حادثه شد لذا طی این بازدید تصمیماتی برای بهبود وضعیت انجام گرفته شده که به زودی اجرایی خواهد شد.رئیس خانه کارگر گفت: اجرا کردن پوشش‌های اجتماعی در منطقه آسیب دیده اهر، هریس و ورزقان از اولویت‌های این تشکل است که به زودی اجرایی خواهد شد.محجوب خاطرنشان کرد: در راستای اجرای پوشش‌های اجتماعی خانه کارگر موضوع بیمه کشاورزان، بازنشستگان، حوادث و همچنین مبارزه با افسردگی در منطقه، حمایت‌های روانی و معنوی آسیب‌دیدگان و موضوعاتی از این دست در دستور کار قرار دارد.وی در ادامه اظهار داشت: البته خانه کارگر استان آذربایجان شرقی از مدت‌ها پیش فعال شده و برنامه‌های ما نیز به صورت گسترده اجرا خواهد شد.