خرید گوشواره نگاه سیاسی به کنترل جمعیت صحیح نیست

عضو کمیسون بهداشت درمان با تاکید بر اینکه بحث جمعیت کشور را باید در دو بخش مورد بررسی قرار دهیم گفت: نسل آینده کشورمان باید نسلی فوق العاده قانونمند و هدفمند باشد، به همین دلیل باید در نحوه بچه دار شدن خانواده ها دقت کرد.به گزارش مجلس نیوز، عابد فتاحی  با تاکید بر اینکه نسلهای آینده نباید بی هدف به دنیا بیایند به گفت: فرزندان جامعه نباید ناخواسته باشند بلکه پدر و مادر باید بچه بخواهند.نماینده ارومیه با اشاره به اینکه برخی کودکان قبل از به دنیا آمدن به دلایل علمی بیمار هستند گفت: از طریق علم ثابت شده که برخی کودکان ناقص به دنیا می آیند که باید از تولد این نوزدان جلوگیری شود.فتاحی با تاکید براینکه هیچ مساله ای نباید نوزاد را تهدید کند گفت: چنانچه هر نوزادی به هر دلیلی مشکل دار باشد یا در آینده شامل کودکان عقب افتاده یا معلول بشود، باید قبل از تولد از بین برود.وی با اشاره به رهنمودهای رهبری در مورد افزایش نسل گفت: ایشان تعیین کننده نقاط ضعف و قوت کشور هستند و هر لحظه احساس مشکل کنند، رهمنود میدهند.عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به ورود مراجع به بحث کنترل موالید گفت: مراجع از این نظر ورود کرده اند تا راهکارهایی که در این رابطه داده میشود، بر اساس شرع اسلام باشد.وی با اشاره به دعوت از همه کارشناسان علمی و مذهبی به کمیسیون بهداشت گفت: افراد گوناگونی از گروههای متفاوت را به کمیسیون خودمان دعوت میکنیم تا تصمیمات بر اساس دین و شرع و همه جانبه باشد.فتاحی تاکید کرد: اگر قرار بر کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد نوزاد است باید شرعی باشد و اگر قرار بر افزایش نسل است باز هم باید مناسب با شرع اسلام باشد و این برای کمیسون بهداشت اهیمت ویژه ای دارد.وی با انتقاد از اینکه تعداد موالید را زیاد کنیم تا تعداد مسلمانان زیاد شود گفت: به عقیده من این حرف درستی نیست زیرا نباید این مسایل را سیاسی کرد. باید اجازه دهیم بحث کنترل موالید در خوزه تخصصی خودش حرکت کند.نماینده ارومیه با تاکید بر اینکه نباید به مسایل قومی، مذهبی و جمعیتی دامن بزنیم گفت: در این صورت باعث اختلافات مذهبی و قومی و قبیله ای میشوم.وی با تاکید بر اینکه کنترل جمعیت یک نگاه همه جانبه است و از هر نظر میتوان به آن پرداخت گفت: اینکه بخواهیم آنرا با نگاه سیاسی نگاه کنیم، کار درستی نیست.فتاحی افزود: نمیخواهیم یک کشور مانند هندوستان با آن فقر و فلاکت باشیم یا کشوری داشته باشیم که فضای اقتصادی آن خطرناک و خانواده ها در حال فروپاشی است. در این صورت مسایل مذهبی و قومیتی هم زیر سوال میرود زیرا یک قوم فقیر از نظر اقتصادی علمی و فرهنگی خواهیم داشت.