خرید گوشواره آغاز نشست شوراي حكام با سخنان آمانو

يوكيا آمانو با تكرار ادعاها درباره سايت پارچين ابراز اميدواري كرد كه در نتيجه‌ گفت‌وگوي فشرده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با ايران نتايجي ملموس حاصل شود.به گزارش ايسنا يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، امروز (دوشنبه) در بخشي از نطق آغازين خود به موضوع ايران پرداخت و در برابر اعضاي شوراي حكام مدعي شد: با وجود گفت‌وگوي فشرده ميان آژانس و ايران از ژانويه 2012 تا كنون هيچ نتيجه‌ ملموسي به دست نيامده است. اين نااميدكننده است؛ زيرا بدون تعامل كامل ايران ما قادر نخواهيم بود روند حل كليه‌ مسائل باقي‌مانده از جمله مسائل مربوط به ابعاد نظامي احتمالي در برنامه‌ هسته‌يي اين كشور را آغاز كنيم.با وجود همكاري‌هاي مستمر ايران با آژانس، آمانو تاكيد كرد: ما اين را ضروري مي‌دانيم كه ايران بدون تاخير بيشتر درخصوص ماهيت نگراني‌هاي ما با ما وارد تعامل شود.وي با تكرار اتهامات در رابطه با پارچين گفت: اين باعث نگراني است كه فعاليت‌هايي كه از فوريه 2012 تا كنون در محلي در سايت پارچين رخ داده است، تاثيري مضر بر توانايي ما براي انجام يك راستي‌آزمايي موثر در آن‌جا خواهد داشت.بنا بر اعلام دبير خانه آژانس، آمانو ادعا كرد: در نامه‌اي مورخ 29 اوت 2012 ايران عنوان كرد كه اتهامات درباره‌ فعاليت‌هاي هسته‌يي در سايت پارچين “بي‌پايه و اساس” است. با اين حال فعاليت‌هاي مشاهده شده ارزيابي ما مبني بر اين‌كه دسترسي به آن محل در پارچين بدون تاخير بيشتر در راستاي كسب شفافيت مورد نياز ضروري است را تقويت كرد.مديركل آژانس اظهار كرد: آژانس هم‌چنان به راستي‌آزمايي نبود انحراف در مواد هسته‌يي اعلام شده توسط ايران تحت توافقنامه‌ پادمان ادامه مي‌دهد. با اين حال ايران همكاري لازم كه ما را قادر سازد اطمينان موثقي درباره‌ي نبود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي اعلام نشده بدهيم و بنابراين نتيجه بگيريم كه كليه‌ي مواد هسته‌يي در ايران داراي ماهيت صلح‌آميز است، ارايه نمي‌كند.آمانو ادامه داد: از ايران مي‌خواهم گام‌هايي در جهت اجراي كامل كليه‌ي الزامات مربوطه در راستاي ايجاد اعتماد بين‌المللي به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه‌ي هسته‌يي‌اش بردارد.وي گفت: اميدوارم كه در نتيجه‌ي گفت‌وگوي فشرده ما با ايران نتايجي ملموس بدون تاخير بيشتر حاصل شود.مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره‌ اجراي توافقنامه پادمان در سوريه با ذكر اين‌كه در مه 2011 از ارزيابي آژانس مبني بر احتمال وجود رآكتور هسته‌يي در سايت تخريب شده‌ي ديرالزور خبر داده بود، افزود: از آن زمان به بعد آژانس هيچ اطلاعات جديدي دريافت نكرده كه بر اين ارزيابي تاثير بگذارد. ما هم‌چنان قادر نيستيم هيچ‌گونه ارزيابي در رابطه با ماهيت وضعيت عملياتي سه مكان ديگر كه گفته مي‌شود به لحاظ عملكرد با ديرالزور مرتبط بوده است ارايه دهيم.آمانو گفت كه با وجود اعلام آمادگي سوريه در سال 2011 براي توافق درباره‌ برنامه‌اي معروف به طرح اقدام، اين كشور هيچ‌گونه توافقي در اين رابطه انجام نداده است.وي از سوريه خواست به مذاكرات بيشتر با آژانس به منظور رفع كليه‌ مسائل مربوط به ديرالزور و ديگر اماكن بپردازد.مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخصوص اعمال پادمان‌هاي آژانس در خاورميانه گفت: همان‌طور كه گزارش اعمال پادمان‌هاي آژانس در خاورميانه نشان مي‌دهد، اختلاف نظر بلندمدت و بنيادي ميان كشورهاي منطقه در رابطه با اعمال پادمان‌هاي جامع آژانس براي همه‌ فعاليت‌هاي هسته‌يي در اين منطقه وجود دارد. در اين شرايط پيشرفت بيشتري در اجراي دستور كار من بر اساس آن‌چه در كنفرانس عمومي مطرح شده بود حاصل نشده است. من به مشورت‌ها در اين رابطه ادامه خواهم داد.شوراي حكام صبح روز دوشنبه به وقت محلي در وين تشكيل جلسه داد و آمانو در ابتداي جلسه به ايراد نطق پرداخت.در اين نشست شورا درباره برخي مسايل از جمله گزارش مديركل درباره طرح اقدام آژانس درباره ايمني هسته‌يي مذاكره خواهد كرد. در نشست جاري شورا، اعضا همچنين درباره اجراي پادمان‌ها در ايران، سوريه و كره شمالي، گزارش امنيت هسته‌يي در سال 2012 و اعمال پادمان‌ها در خاورميانه مذاكراتي خواهند داشت.