خرید گوشواره امكان تحصیل برای زندانیان فراهم است

معاون اداره کل زندان های قزوین گفت: شرایط و امکانات تحصیلی در سطوح مختلف، در زندان های استان فراهم است و تمامی زندانیان متقاضی می‌توانند برای ادامه تحصیل ثبت نام نموده و شرکت کنند.  به گزارش ایلنا از قزوین محمد پیرویسی افزود: ارتقاء تحصیلات نقش بارزی در تغییر رفتار و کردار زندانیان دارد.  معاون اداره کل زندان های قزوین به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید اظهار داشت: بین افزایش بینش و آگاهی زندانیان و سطح تحصیلات آن‌ها ارتباط معنی داری وجود دارد.  پیرویسی افزود: فرهنگ سازی برای ترغیب زندانیان به ادامه تحصیل ضروری است و مستلزم استفاده از ابزارهای تشویقی است.  وی تصریح کرد: زندانیانی که در دوره‌های مختلف تحصیلی و آموزشی شرکت می‌کنند، در مقایسه باسایرین، شخصیت اجتماعی به هنجارتری دارند.  معاون اداره کل زندان های قزوین به توسعه فضای آموزشی در زندان های استان اشاره کرد و گفت: زمینه راه اندازی مجتمع آموزشی و فرهنگی در زندان مرکزی فراهم گردیده و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.  وی عنوان کرد: آموزش و پرورش هویت بخش انسان هاست و باید به عنوان برنامه‌ای مهم، همگانی و همیشگی مورد توجه قرار گیرد.  پیرویسی به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و افزود: زمینه تحصیل و فراگیری مهارت های گوناگون اجتماعی حتی در مقاطع دانشگاهی برای زندانیان محیاست و آن‌ها با شرکت در این گونه برنامه‌ها، تحمل حبس می‌کنند.  معاون اداره کل زندان های قزوین خاطرنشان کرد: آموزش در زندان بخشی از برنامه‌های بازپرورانه زندانیان است آن‌ها را برای زندگی به دور از تخلف وجرم بیرون از زندان آماده می‌سازد.  در سال گذشته دست کم تعداد ۲۰۰ نفر از زندانیان در مقاطع ابتدایی تا متوسطه شرکت داشته‌اند