خرید گوشواره تعیین شرایطی برای سرمایه‌های دولت در شرکت توانیر

نمایندگان مجلس ماده واحده قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مبنی بر اضافه عبارتی در خصوص مستثنی کردن شرکت توانیر از برخی از مبالغ تصویب کرد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مردم در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی ماده واحده قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند.براساس ماده واحده این قانون در ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در تاریخ ۱۵/۸/۸۴ تنظیم شده است بعد از عبارت «پرداخت نمایند” عبارت “مبالغ مذکور” از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد” اضافه می شود.