خرید گوشواره جای آب زاینده رود در صنایع اصفهان را پساب میگیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: تا دو سه سال آینده، پساب اصفهان در حوزه صنعت و در مواردی برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.  به گزارش ایلنا، محمد مهدی اسماعیلی، با اعلام این خبر در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، گفت: با وجود خشکسالی و محدودیت‌هایی که برای استفاده از آب پشت سد زاینده رود و خط قرمزهایی که در استفاده از منابع آبی استان ایجاد شده، موضوع استفاده از پساب در مصارف صنعتی راهکار منطقی است.  وی با اشاره به اینکه در همه بخش‌ها، طرح‌های مطالعاتی به مرحله اجرا رسیده است، افزود: با تکمیل کار اجرایی، عمده پساب استان در حوزه صنعت و در مواردی در بخش فضای سبز استفاده خواهد شد.  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان سیاست استان را جایگزینی پساب به جای استفاده از آب رودخانه در مصارف صنعتی دانست و اظهار داشت: این سیاست با اجرای یک برنامه دو سه ساله، عمیلاتی خواهد شد.