خرید گوشواره مدیریت بازار کار با وعده‌های تکراری و غیرعملی

درحالی که تا کنون آمار دقیقی از میزان اشتغال زایی در سال گذشته اعلام نشده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده ایجاد دو میلیون و 305هزار شغل در سال جاری را مطرح کرده است.این گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار فعالان بازار کار مواجه شده است. آنها شرایط کنونی را متناسب با تحقق وعده های اشتغال زایی دولت ارزیابی نمی کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه دو میلیون و 305هزار شغل در سال جاری ایجاد می شود گفت: از این رقم یک میلیون و 115هزار شغل جدید و مابقی حفظ اشتغال موجود است؛ به نحوی که در بخش حفظ اشتغال موجود یک میلیون و 70هزار شغل مربوط به کسانی است که در کوتاه مدت بیکار و به طور مجدد شاغل شده اند و 120هزار شغل نیز به جابه جایی فعالیت ها و مشاغل مربوط می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که با تحقق این میزان از اشتغال زایی در سال جاری، دو درصد از نرخ بیکاری کشور کاسته خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کارشناسان و فعالان بازار کار با استناد به تجربه سال های قبل و نیز شرایط سال جاری تحقق این وعده را دور از انتظار ارزیابی می کنند. همچنین مروری بر آمارهای رسمی نشان می دهد که عملا وعده های اشتغال زایی در حد شعار باقی مانده و قابلیت اجرایی شدن پیدا نکرده است. کارشناسان معتقدند که بیکاری 24درصدی جوانان 15تا 29ساله و همچنین 12.3درصدی جمعیت 10ساله و بیشتر که تنها 1.2درصد نسبت به نرخ بیکاری سال 89کاهش یافته است، حاکی از عدم تحقق وعده 2.5میلیونی اشتغال زایی در سال 90 است. سیستم بانکی بزرگ ترین مانع اشتغال زایی عضو شورای عالی کار با اشاره به همین نکته یعنی عدم وجود آمار رسمی درباره تعداد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه ها به گونه ای نیست که امید چندانی به تحقق وعده های دولت در این ارتباط وجود داشته باشد.احمدی گفت: بانک ها در سال گذشته و امسال به شدت انقباضی عمل کرده و گام های مؤثری در ارائه تسهیلات برای ایجاد اشتغال برنداشته اند. او همچنین با اشاره به تغییر سیاست دولت در این زمینه به سمت مشاغل خانگی، تصریح کرد: عملا این قبیل مشاغل را نمی توان یک شغل مولد و دارای درآمد کافی برای خانوار نامید. به گفته او تصمیم دولت برای حفظ مشاغل موجود را می توان بهترین تصمیم در حوزه بازار کار تلقی کرد.