خرید گوشواره پیام جالب قرضاوی به مفتی سوریه

شيخ يوسف قرضاوي، در پيغام محرمانه‌اي خطاب به شيخ “احمد حسون” مفتي سوريه گفت: اگر از سوريه خارج شوي و به جمع مخالفان حكومت بپيوندي، به عنوان “اميرالمؤمنين” با تو بيعت خواهيم كرد.به گزارش شيعه آنلاين، شيخ احمد حسون، پيشنهاد قرضاوي را رد كرد و در پاسخ به پيغام او گفت: من درحال حاضر در سوريه “اميرالمؤمنين” هستم، اگر خارج شوم به “مزدور” و “جاسوس” تبديل خواهم شد. معترضان مسلح سوريه چندي پيش “احمد” فرزند شيخ “احمد حسون” را به قتل رساندند.