خرید گوشواره آخرین گفته‌های عقرب سیاه قبل از مرگ

“از کارهای خود پشیمان نیستم زیرا روزنامه ها مرا اعدام کردند.” این آخرین صحبت های عقرب سیاه قبل از اجرای حکم اعدامش است.  به گزارش مهر، صادق مرادی از دیروز به سلول انفرادی منتقل شد تا شمارش معکوس برای اجرای حکم اعدامش آغاز شود. مرد 32 ساله هیچگاه تصور نمی کرد شب قبل از اعدام را تجربه کند و تلاش او و وکلایش برای تبرئه اش از اتهام تجاوز به عنف بی نتیجه مانده بود.  سحرگاه امروز او در زندان اوین وصیت نامه خود را نوشت و با به همراه ماموران محافظ پلیس آگاهی به محل اجرای حکم در چهارراه نظام آباد منتقل شد. جایی که از ساعت ها قبل هزاران نفر به همراه خبرنگاران و عکاسان منتظر اجرای حکم او بودند.  در مسیر انتقال او از خودرو به پای چوبه دار فرصت کوتاهی پیش آمد تا خبرنگاران گفتگویی با او داشته باشند.  مرد اعدامی با خنده هایی تلخ سعی می کرد خود را خونسرد نشان دهد اما لرزش دستانش حکایت از ترس او از مرگ داشت. عقرب سیاه تا آخرین لحظات هم به اشتباهش اعتراف نکرد و خود را بی گناه دانست.  او در جمع برنگاران گفت: من از کارهای خود پشیمان نیستم چون بی گناه هستم. مرا چهار قاضی تبرئه کردند اما روزنامه ها حکم اعدام مرا دادند. سر بی گناه بالای دار نمی رود. من از مردن نمی ترسم.  مرد متجاوز زمانی که طناب دار بر گردنش افتاد نیز همچنان بر بی گناهی خود اصرار می کرد.