خرید گوشواره تماشاگرنماها فوتبال را نابود می‌کنند

 اسطوره فوتبال آلمان و جهان از رفتار برخی از تماشاگرنماها در قبال بازیکنان انتقاد و ابراز ناراحتی کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، مدتی پس از آنکه گروهی از هواداران تیم دسته دومی اف.ث.کلن علیه «کوین پتسونی» بازیکن این تیم با تهدید، هیاهوی عجیبی آفریدند، فرانتس بکن باوئر، چنین رفتاری را مورد نکوهش قرارداد.وی به روزنامه بیلد گفت:این‌ها که بازیکن کلن را تهدید کردند، تماشاگر واقعی نبوده و در اصل نابودگر هستند. به نظرم فدارسیون فوتبال، اتحادیه و هواداران راستین در کنار دولت باید در این ماجرا مشارکت کرده و جلوی این عده را بگیرند.وی ادامه داد: این افراد باعث لطمه به فوتبال می‌شوند. به نظرم حرکت آنها، تهدید واقعی است که باید جدی گرفته شود.بازیکن، کاپیتان و سرمربی اسبق ژرمن‌ها که به تازگی 66 ساله شده، به این خاطر از مجالی که «اینترنت» در اختیار این عده آدم‌های فرصت طلب می‌گذارد، انتقاد کرد و گفت: این عده افراد خاطی در گذشته برای جمع کردن یکدیگر و انجام کار خطا و اشتباه خود، حداقل یک هفته فرصت لازم داشتند. اما اکنون با استفاده از اینترنت درعرض 5 دقیقه این کار خطا را انجام می‌دهند.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ابتدای ماه میلادی جاری پس از‌ آنکه گروهی تماشاگرنما علیه پتسونی در فضای اینترنت تهدیداتی را انجام دادند، این بازیکن 23 ساله مجبور شد قراردادش را با کلن فسخ کند.