خرید گوشواره مرغ‌های وارداتی آنفولانزا ندارند

محسن مشکات در خصوص احتمال آلوده بودن مرغ های وارداتی
به بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان گفت: با توجه به اینکه بیماری
آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری غیربومی برای کشورمان محسوب می شود؛
لذا به شدت تولید و واردات گوشت مرغ را در کشورهای مبداء را کنترل می کنیم و
در صورت سالم بودن، مجوز واردات آن را به کشورمان صادر می کنیم.

به گزارش مهر، وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است برخی افراد اقدام به واردات
غیرقانونی و قاچاق گوشت مرغ کنند به طوری که گوشت مرغ از مبادی غیررسمی
وارد کشور شود که در این صورت سازمان دامپزشکی مسئولیتی در قبال آن نخواهد
داشت.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران با بیان اینکه نسبت به
حساسیت موضوع از اول شهریورماه سال جاری اقدام به اجرای طرح ملی پایش
آنفولانزای فوق حاد پرندگان کرده ایم، گفت: در این طرح برآورد می شود در
حدود 584 واحد صنعتی پرورش طیور و 720 روستا مورد مراجعه قرار گرفته و
مجموعا تعداد 53 هزار و 520 مورد نمونه اخذ شود.