خرید گوشواره تزریق ارز به بازار در روزهای آتی

این مقام آگاه گفت: طی روزهای آینده بانک مرکزی به شکلی  اقدام به عرضه ارز در یکی از بازارها کرده و تب بازار ارز فرو خواهد نشست.به گزارش فارس،  وی در خصوص نحوه تزریق ارز و اینکه در کدام بازارها عرضه خواهد شد، توضیحی نداد.وی افزایش نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی دانست و تاکید کرد: این موضوع به هر نحو ممکن باید مدیریت شود.این مقام مسئول تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز را محدود به تزریق ارز ندانست و گفت: طی هفته آینده نیز دیگر تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز به اجرا درخواهد آمد.وی درباره این تصمیمات و همچنین احتمال راه‌اندازی بورس ارز در هفته‌های آینده نیز توضیحی نداد.این مقام مسئول در عین حال از زیر سوال بردن مسئولان بانک مرکزی و تخریب آنان در این شرایط انتقاد کرد و افزود: باید در تحلیل مشکلات جامع نگر بود و همه مشکلات را متوجه یک شخص و یا نهاد خاص نکرد، بلکه مشکلات را باید در جمیع علل و عوامل آن تحلیل و ارزیابی کرد.