خرید گوشواره مسئول اداره سایبری «موساد» معرفی شد

به گزارش صفحه عربی «»، «تزیپی لیونی» وزیر امور خارجه سابق رژیم
صهیونیستی و معاون «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق این رژیم که درگذشته از
اعضای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی “موساد” بوده، اخیرا پست جدید خود را
دریافت کرده است.
در همین راستا برخی رسانه های عرب زبان ضمن اعلام این خبر نوشتند: «تزیپی
لیونی» در دوران نخست وزیری دولت جدید صهیونیستی به رغم اینکه دبیرکل حزب
“کادیما” به شمار می رود، اما کمی از عالم سیاست دور شده و نیمی از وقت خود
را برای پست جدید خود در “موساد” گذاشته است.
گفته می شود وی اخیراً به عنوان مسئول اداره سایبری سازمان جاسوسی رژیم
صهیونیستی “موساد” تعیین شده است. وظیفه اصلی او اداره عملیات های روانی و
فضا سازی های رسانه ای در فضای مجازی به ویژه در سایت های اجتماعی مانند
فیس بوک، توئیتر و غیره علیه جمهوری اسلامی ایران، حزب الله، حماس، جهاد
اسلامی، مصر و دیگر کشورهای مخالف این رژیم است.
گفتنی است دیگر وظیفه اداره سایبری سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی “موساد”،
هک کردن و حمله سایبری به سایت ها و تأسیسات مختلف جهان است.