خرید گوشواره نرخ جديد شير مشخص شد

رضا باكري اظهار كرد: در جلسه امروز ستاد تنظيم بازار قيمت هركيلو شير خام
با بار ميكروبي يك ميليون تحويل در دامداري ۷۷۰ تومان تعيين شد. به گزارش ایسنا، وي
ادامه داد: همچنين قيمت هر كيلو شير خام با بار ميكروبي ۱۰۰ هزار تحويل در
كارخانه با احتساب ۳۰ تومان هزينه حمل هر كيلو ۸۹۰ تومان تعيين شد. او
با بيان اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براساس قيمت‌هاي
شير خام نرخ جديد محصولات لبيني را محاسبه خواهد كرد، خاطر نشان كرد: به
اين ترتيب با برگزاري جلسه ستاد تنظيم بازار در هفته آينده نرخ جديد
محصولات لبني نيز تعيين خواهد شد