خرید گوشواره پلیسی که ۲۲ سال بدون گواهینامه بود

یک مأمور پلیس آلمان مدت ۲۲ سال بدون داشتن گواهینامه رانندگی، پشت فرمان اتومبیل گشت زنی می‌کرد.به گزارش جام جم آنلاین ماجرای این پلیس متخلف زمانی فاش شد که به دلیل ضعف بینایی ناگزیر به گذاشتن عینک شده و گواهینامه‌اش باید تعویض می‌شد. در آن هنگام مشخص شد این مأمور پلیس که قبل از اتحاد دو آلمان ساکن آلمان شرقی بوده، دارای گواهینامه رانندگی با تراکتور است. تاکنون هیچ کس متوجه نشده بود که وی فاقد گواهینامه گواهینامه رانندگی است؛ این مأمور با خطر جریمه و خلع درجه در اداره پلیس مواجه است.