خرید گوشواره استقرار نظام مالیاتی مدرن در کشور

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن لایحه نظام جامع مالیاتی در دولت خبر داد.  به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد پاریزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: تلاش کردیم کارکردهای مالیات در اقتصاد ملی گسترش یابد و هدف فقط کسب درآمد نباشد.وی افزود: طرح تحول نظام مالیاتی کشور سه رویکرد اصلی شامل افزایش کارآیی وصول درآمدهای مالیاتی با کمترین هزینه و با حداکثر رضایت مؤدیان را پیگیری می کند و سه هدف راهبردی هم دارد.پاریزی گفت: هدف راهبردی نخست این است که نظام مالیاتی کشور نقش خود را در تأمین مالی دولت و بودجه جاری تقویت کند و تکیه به درآمدهای فروش نفت خام کاهش یابد.وی افزود: در هدف راهبردی دوم تلاش می کنیم کارکردهای اقتصادی و ابزاری مالیات را افزایش دهیم و جامعه هم انتظار دارد نظام مالیاتی کشور وارد عرصه های متنوع اقتصادی شود که می توان به مالیات بر مسکن، مالیات بر معاملات مسکن و مالیات بر خانه های خالی اشاره کرد که باعث می شود کارکردهای اقتصادی و غیردرآمدی نظام مالیاتی پررنگ تر شود.معاون وزیر اقتصاد گفت: سومین هدف راهبردی هم این است که مالیات را فقط درآمد نبینیم بلکه نقش آن در ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.پاریزی گفت: پایه های مالیاتی جدید پیش بینی شده است که می توان به مالیات بر ثروت اشاره کرد که تاکنون ضعیف بوده است و البته ثروتهای مولد و غیرمولد تفکیک شده است.پاریزی افزود: مالیات بر جمع درآمدها ، مالیات سبز یا محیط زیست هم دیده شده و نرخ ها و موافقت های مالیاتی هم تعدیل و شناور شده است.پاریزی گفت: از روش های دریافت مالیات علی الرأس خداحافظی می کنیم و همه فعالیت‌ها مبتنی بر اظهار مؤدیان و راستی آزمایی در نظام مالیاتی خواهد بود و پشتیبان اجرایی هم پیش بینی شده است.