خرید گوشواره تهرانی‌ها شهریور ۱۷روز سر کار رفتند!

در ماه شهریور با احتساب تعطیلات پنجشنبه و جمعه چهارده روز تعطیلی داشتیم و به این ترتیب از یک ماه ۳۱ روزه،  هفده روز سر کار رفتیم. به گزارش خبرآنلاین؛ ماه شهریور پرتعطیلی‌ترین ماه امسال است، چون علاوه بر تعطیلات رسمی که در تقویم ثبت شده، تهرانی‌ها از تاریخ هفتم تا یازدهم هم برای اجلاس کشورهای غیرمتعهد تعطیل بودند به این ترتیب با احتساب روزهای پنجشنبه و جمعه که البته بسیاری از آن هم بین التعطیلی بود، تهرانی‌ها چهارده روز تعطیلی در این ماه داشتند و تنها  هفده روز کاری را تجربه کردند. این تعطیلات البته اعتراض بسیاری از افرادی را که نمی‌توانستند به نحو مطلوبی از آن بهره ببرند، هم بلند کرده بود. آن‌ها معتقد بودند تعطیلات زیاد و بدون برنامه این ماه، نه تنها کارساز نبوده بلکه به بسیاری از دعواهای خانوادگی هم دامن زده! و یا دست‌کم به استراحت بیشتر از نیاز تبدیل شده است. با این حال گویا تعطیلات زیاد این ماه قرار است در شش ماهه دوم سال جبران شود. در شش ماه دوم سال (از مهر تا اسفند)، به جز پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها، هشت روز دیگر تعطیلی داریم. مطابق تعطیلاتی که در تقویم آمده در ماه مهر تعطیلی نداریم و شنبه سیزدهم آبان تعطیل است. همچنین چهارم و پنجم آذر (شنبه و یکشنبه)، چهارده دی (پنج شنبه)، ۲۳ دی (شنبه)، دهم بهمن (سه شنبه) و بیست و دوم بهمن (یکشنبه) جزو تعیطلات رسمی شش ماه دوم امسال هستند. روز ۲۹ اسفند امسال هم سه شنبه است که گویا، از این روز به بعد جزو تعطیلات محسوب شود.