خرید گوشواره توهين سايت لبناني به شخصيت كي‌روش

يكي از سايت‌هاي خبري لبنان با انتقاد از رفتار كي‌روش در نشست خبري نشان داد كه اين تيم و رسانه‌هاي ورزشي اين كشور براي برد ايران به اندازه‌ي كافي بزرگ نشده‌اند! البته ايراد اصلي را بايد به تيم ملي گرفت كه به چنين تيمي مي‌بازد تا گداي معتبر شود!به گزارش ايسنا بعد از پيروزي تيم ملي فوتبال لبنان مقابل ايران در انتخابي جام جهاني رسانه هاي لبنان كه سر از پا نمي شناختند به ستايش از تيم خود پرداخته و به اين اكتفا نكردند و به تخريب تيم ملي ايران و شخص كي‌روش پرداختند. لبناني‌ها كه به نظر مي‌رسد چندان ظرفيت رسيدن به اين پيروزي را نداشته‌اند پا را از مسائل فوتبالي فراتر گذاشته و به انتشار مطالب آكنده از توهين به سرمربي تيم ملي ايران پرداخته‌اند.سايت النشره لبنان در واكنش به حرف هاي كارلوس كي روش در نشست خبري بعد از بازي، اين مربي پرتغالي را به باده سخره گرفت و كلمات ناشايستي را در وصف وي به كار برد: ” كسي كه به كارنامه كي روش و تيم هاي بزرگي كه با انها كاركرده نظر كوتاهي افكند بايد به دستاوردها و افتخاراتي كه اين مربي بزرگ در كشورهاي مختلف جهان از جمله آمريكا، آفريقا جنوبي، انگليس، پرتغال، اسپانيا، امارات به دست آورده احترام گذارد. او در باشگاهاي مربي كرده كه ريشه دار و براي همه شناخته شده هستند.””كسي كه به چنين كارنامه اي نگاه مي كند انتظار دارد كه اين سرمربي در حد باشگاهاي بزرگي كه با آنها كار كرده رفتار كند يعني همچون فرد حرفه‌اي باشد كه مي داند چه وقت بايد عصباني شود و چه وقت با شيوه ورزشي مناسب و مودبانه از مسائل فني و تاكتيكي صحبت كند.”” كساني كه در نشست خبري ديروز پس ار باخت ايران حضور يافتند احساس كردند كه ژوزه مورينيو در نشست حضور دارد (البته اين دو مربي از نظر افتخارات قابل قياس نيستند) چراكه سرمربي ايران به اعتزاض و بيان حرف هاي جريحه‌دار پرداخت و با از دست دادن اعصاب خود حرف هاي را بر زبان آورد كه نبايد مي گفت. اما تفاوت ديگر بين مورينيو و كي روش در اين است كه مورينيو وقتي احساس كند از حد مجاز فراتر رفته عذر خواهي مي كند اما كي روش اين كار را هم انجام نداد. “”درست است كه كي روش انتظار شكست از لبنان را نداشت، البته بايد اين حق را هم به او داد چرا كه او سرمربي تيمي بزرگي است كه بازيكنان خطرناكي دارد و در سطح آسيا مشهور هستند، اما او فراموش كرده بود كه لبنان بازيكناني غير قابل پيش بيني دارد. آنها توانسته بودند كه پيش از اين هم تيم بزرگي چون كره جنوبي را شكست دهند نتيجه‌اي كه همچنان در ذهن ها زنده است.””درست است كه كي روش كم كم با فدراسيون فوتبال ايران با مشكل مواجه مي شود چرا كه صبر مسولان اين فدراسيون با نتايج ضعيف كي روش در حال پايان يافتن است، اما همه اين ها بدين معنا نيست كه كي‌روش به اخلاق ورزشي اهميت ندهد و هر چه مي خواهد بر زبان آورد. چه بسا هنوز كي روش در سايه سر آلكس فرگوسن سرمربي شياطين سرخ زندگي مي كند كه براي معرفي او به تيم هاي ملي و باشگاهي از جمله رئال مادريد تلاش زيادي كرد. اما پيداست كه فرگوسن در پرتاب كفش به سمت بكام اشتباه كرد و به جاي آن مي بايست كفشش را به طرف كي‌روش پرتاب مي كرد تا مودبانه و حرفه اي رفتار كند.”