خرید گوشواره ركورد بلعيدن شمشير گينسي شد

يك هنرمند استراليايي با بلعيدن همزمان 18 شمشير توانست اين ركورد را با نام خود در كتاب ثبت ركوردهاي جهاني گينس به ثبت برساند.  به گزارش ايسنا، «چاين هولترن» در سال 2008 ميلادي توانسته بود با بلعيدن شمشيرهايي به طول 72 سانتيمتر در سيدني اين ركورد را به دست آورد اما در سال 2010 ركورد خود را شكست.  «چاين» پس از كسب اين موفقيت گفت: از سن 16 سالگي اجراي حركات نمايشي با شمشير را آغاز و تلاش كردم با كمك روش‌هاي متنوعي اين هنر را به نمايش بگذارم.  به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي ثبت ركوردهاي جهاني گينس، «چاين» همچنين با بيان اينكه بلعيدن شمشير، كار خطرناكي نيست،‌ گفت: ساعات زيادي را براي آموزش اين مهارت صرف كردم.