خرید گوشواره عصبانیت شدید مانوئل از دست کی روش

او که این روزها با مصدومیت پی در پی بازیکنانش مواجه شده است معتقد است که کی روش به هیچ عنوان نباید از قاضی در این دیدار استفاده می کرد. گل نوشت: محمد قاضی مهاجم سرزن تیم ملی در بازی با لبنان یک نیمه بازی کرد و این در حالی بود که قبل از این بازی از ناحیه رباط دچار مصدومیت شده بود. بعد از مصدومیت قاضی حرف و حدیث های زیادی در مورد حضور او در این دیدار مطرح شد ولی سرانجام کی روش از این بازیکن در نیمه دوم اسفاده کرد. همین موضوع باعث عصبانیت شدید مانوئل ژوزه سرمربی پرسپولیس شده است. او که این روزها با مصدومیت پی در پی بازیکنانش مواجه شده است معتقد است که کی روش به هیچ عنوان نباید از قاضی در این دیدار استفاده می کرد.