خرید گوشواره فرستاده سازمان ملل وارد دمشق شد

شبکه تلویزیونی سوریه در خبری فوری از ورود اخضر الابراهیمی فرستاده جدید سازمان ملل به دمشق خبر داد .به گزارش واحد مرکزی خبر اخضر ابراهیمی پس از رایزنی با دبیر کل اتحادیه عرب و برخی دیگر از مقامات کشورهای عربی به سوریه سفر کرده است .