خرید گوشواره نصیرزاده به تمرین پرسپولیس رفت

پرسپولیسی ها هم متدهای جدید داوری را یاد می گیرند هم مدیریت فوتبالسایت گل نوست:هوشنگ نصیرزاده کارشناس داوری فوتبال صبح امروز در تمرین پرسپولیس حاضر و با کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد. وی که قرار بود جلسه ای را در خصوص قوانین جدید داوری برای بازیکنان این تیم برگزار کند، به دلیل عدم حضور ملی پوشان پرسپولیس، این نشست را به فردا موکول کرد.سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص گفت: جلسه قوانین جدید داوری با برنامه ریزی قبلی انجام خواهد شد. ضمن اینکه با هماهنگی با محمد رویانیان و مانوئل ژوزه قرار است کلاس های آموزشی دیگری در خصوص اصول فوتبال حرفه ای، رعایت مسائل اخلاقی در ورزش و موارد دیگر، کلاس هایی را با حضور اساتید برجسته آن حداقل هفته ای دو بار برای تیم برگزار کنیم.