خرید گوشواره پادشاه اردن پاسخ می‌دهد: چرا ایران به دنبال تکنولوژی هسته‌ای است؟

رژیم اسرائیل تلاش‌های بسیاری کرده است تا مانع از این شود که کشور‌های اروپایی برای اردن نیروگاه‌های هسته‌ای بسازند. به گزارش «»، عبدالله دوم از دست اسرائیلی‌ها، آه از نهادش بلند شده و گفته است که آنها نمی‌گذارند کشورش به انرژی هسته‌ای دست پیدا کند. وی در این باره گفته است: هنگامی که ما به چند کشور نزدیک می‌شویم و تصمیم می‌گیریم با آنان قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای ببندیم، بناگاه اسرائیلی‌ها چنان فشاری وارد می‌کنند که همه آنان منصرف می‌شوند. عبدالله دوم ادامه می‌دهد: هنگامی که هیأت‌های ما به کشورهای گوناگون می‌روند و به توافق نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود که یک هیأت اسرائیلی هم در آنجاست که آمده توافق را لغو کند و اتفاقا این کار را می‌کند. اما مقامات رژیم اسرائیل، این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که اگر اردنی‌ها بخواهند به تکنولوژی هسته‌ای دست یابند، حتما باید «ان‌.پی‌.تی» را امضا کنند و در این صورت مشکلی نیست. گویا هم اکنون پادشاه اردن دریافته است که چرا ایرانیان، خود و بدون کمک خارجی به دنبال تکنولوژی هسته‌ای هستند. او اکنون به خوبی می‌داند، با آن که خود را دوست غرب می‌داند و از غرب انتظار همکاری دارد، ولی در موضوع مهمی چون تکنولوژی هسته‌ای، چندان این کشور را تحویل نمی‌گیرند و وی ناچار لب به اعتراض می‌گشاید؛ اعتراضی که فایده‌ای ندارد، زیرا ملتی که خود دست بر زانو نگیرد و بلند نشود، کسی او را بلند نخواهد کرد.