خرید گوشواره انتقاد از واردات میوه های لوکس

امید کریمیان افزود: با توجه به اینکه در کشور ما انواع میوه ها و محصولات متنوع کشاورزی قابل کشت بوده و در زمین های زراعی رشد می یابد، بنابراین واردات انواع محصولات کشاورزی به خصوص میوه های لوکس به صلاح نبوده و فقط موجب ضربه وارد شدن به تولید ملی و مأیوس شدن کشاورزان می شود.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات میوه های لوکس توجیه اقتصادی ندارد ادامه داد: دلیل اینکه واردات محصولات کشاورزی به ویژه میوه به کشور نسبت به گذشته افزایش یافته، این است که تولیدات ما در بخش کشاورزی هم نسبت به گذشته کاهش داشته است.وی با بیان اینکه تعادل بین میزان عرضه وتقاضا در بازار وجود ندارد، اظهار داشت: در حقیقت برنامه‌ریزی برای تولید محصولات متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان در بازار نبوده است.این نماینده مجلس نهم با انتقاد از واردات بی رویه به ویژه در بحث ممحصولات کشاورزی تأکید کرد: از نظر نمایندگان مجلس تکلیف واردات روشن است و دولت حق ندارد محصولاتی که در کشور امکان تولید دارد وارد کند اما دولت هیچ توجهی به قانون ندارد.کریمیان تصریح کرد: دولت باید حامی باغداران باشد، نه اینکه با واردات آنان را دچار ضرر و زیان کند.نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با بیان اینکه واردات باید به حداقل برسد، مگر آنکه مجبور به واردات شویم، تصریح کرد: در حالی که کشاورزان با گرانی نهاده‌های کشاورزی روبرو هستند از واردات باید جلوگیری شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: نمایندگان مجلس در همه حال مخالفت خود را با واردات میوه به کشور اعلام کرده و در این رابطه تذکرهای جدی داده اند اما متاسفانه در مقاطع مختلف زمانی شاهد واردات میوه های خارجی به کشور هستیم.