خرید گوشواره بهمنی: تصمیم ویژه دولت برای مهار نرخ ارز

محمود بهمنی در خصوص زمان توقف روند افزایشی نرخ دلار در بازار آزاد، گفت: در این زمینه ما هم اکنون برای دو اولویت ارز مرجع پرداخت می کنیم.به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: طبیعتا در این شرایط تقاضای ارز به سمت بازار آزاد است و به زودی این مسئله حل خواهد شد.بهمنی با اعلام اینکه دولت، بانک مرکزی و ارگان‌های مختلف به دنبال حل مشکل افزایش یکباره نرخ ارز هستند، بیان داشت: دنبال این موضوع هستیم که بتوانیم در اولین فرصت روند افزایش نرخ دلار را متوقف کنیم و نتیجه مناسبی بگیریم.وی همچنین با انتقاد از ثبت سفارش‌هایی که برای واردات برخی کالاها به کشور در چندماه اخیر صورت گرفته است، گفت: این روند متوقف خواهد شد و دیگر ارز مرجع به کالاهایی که بخواهد با قیمت 1226 تومان وارد و به نرخ آزاد محاسبه و به مردم فروخته شود، تعلق نخواهد گرفت.سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره بروز نوسانات قیمتی در بازار آزاد ارز و افزایش نرخ دلار تا 2700 تومان در هفته های اخیر، گفت: با جلوگیری از رانت و ویژه خواری بازار موازی، تخصیص ارز برای کالاهای غیر اساسی نیز شفاف خواهد شد و باید مشخص شود چه اشخاصی ارز می خرند و می فروشند.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نوساناتی که در روزهای اخیر شاهد هستیم، مشابه نوساناتی است که تقریبا در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد و قیمت ارز و به دنبال آن نرخ سکه بهار آزادی افزایش پیدا کرد و این روند افزایشی به گونه ای بود که نگرانی فراوانی ایجاد کرد، اما بعد از یک سلسله اقدامات که در جهت مقابله با مجموعه اختلال های خارج و داخل کشور صورت گرفت، آن روند و فرایند تغییر کرد.