خرید گوشواره بیانیه مجلس درساخت فیلم موهن

کمیسیون فرهنگی مجلس، اهانت اخیر به پیامبر اسلام (ص) را توطئه ای سازمان یافته برای ضربه زدن به بیداری اسلامی و اتحاد مسلمانان قلمداد می کند و ضمن محکوم کردن آن خواهان اتحاد در عمل و موضع مشترک کشورهای اسلامی در برابر اسلام ستیزی آشکار صهیونیزم جنایتکار و آمریکای مدعی حقوق بشر است.به گزارش خانه ملت، کمیسیون فرهنگی مجلس در اعتراض به فیلم موهن علیه پیامبر اسلام واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده است:بار دیگر دستان جنایتکار صهیونیست بین الملل از آستین منادیان حقوق بشر آمریکایی بیرون آمد و با شعار آزادی بیان قلوب نه تنها صدها میلیون مسلمان بلکه همه پیروان ادیان الهی را با توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام جریحه دار کرد.فیلمساز صهیونیست آمریکایی  که از حمایت آشکار دولت آمریکا و رپیم صهیونیستی برخوردار است در فیلم موهن خود آشکارا به پیامبر نور و رحمت و همه مقدسات اسلامی اهانت می کند و با شجاعت آن را به مثابه یک بیانیه سیاسی علیه مسلمانان قلمداد می کند.کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت انقلابی و سلحشور که بیش از سه دهه پرچمدار مقابله با اسلام ستیزی آمریکایی و صهیونیزم بین الملل است، اهانت اخیر را توطئه ای سازمان یافته برای ضربه زدن به بیداری اسلامی و اتحاد مسلمانان قلمداد می کند و ضمن محکوم کردن آن خواهان اتحاد در عمل و موضع مشترک کشورهای اسلامی در برابر اسلام ستیزی آشکار صهیونیزم جنایتکار و آمریکای مدعی حقوق بشر است و اعلام می دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار مردم انقلابی ایران یک صدا و فریاد علیه دشمنان اسلام و اهانت کنندگان به رسول گرامی اسلام شرکت خواهند کرد.