خرید گوشواره تصویب قطعنامه جدید در آژانس درباره ایران

شورای حکام سازمان ملل طی نشستی قطعنامه جدیدی در مورد فعالیت های هسته ای ایران تصویب کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه ؛ این نشست که با حضور تمامی اعضای این شورا در سازمان ملل برگزار گردید منجر به تصویب قطعنامه تازه ای در مورد فعالیت های هسته ای ایران شد .بی بی سی در تحلیل این قطعنامه اظهار کرده است که نه تنها لحن تندی نسبت به ایران نداشته بلکه به نوعی حامی ادامه برنامه هسته ای ایران نیز می باشد .بی بی سی همچنین ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را بعید دانسته است .