خرید گوشواره جزییات قطعنامه ضد ايراني شوراي حكام

رويتزر گزارش داد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنج‌شنبه قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه ايران را به‌خاطر بي‌اعتنايي به درخواست‌ها براي توقف غني‌سازي اورانيوم و رفع نكردن نگراني‌ها درباره تحقيقاتي احتمالي پيرامون تسليحات هسته‌يي كه غرب مدعي آن است، سرزنش مي‌كند.به گزارش ايسنا، 35 عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنج‌شنبه اين قطعنامه را كه “نگراني جدي” آن‌ها درباره پيشرفت‌هاي برنامه ‌هسته‌يي ايران ابراز مي‌كند، تصويب كردند، اما علاوه بر آن تاكيد كردند كه خواستار حل صلح‌آميز موضوع برنامه هسته‌يي ايران هستند.به گزارش خبرگزاري رويترز، كوبا به اين قطعنامه راي مخالف داد و به گفته ديپلمات‌هايي كه در اين نشست كه پشت درهاي بسته در مقرآژانس بين‌‌المللي انرژي اتمي در وين برگزار شد سه كشور از جمله مصر به اين قطعنامه راي ممتنع دادند.اين قطعنامه از ايران به خاطر بي‌اعتنايي به قطعنامه‌هاي سازمان ملل كه خواستار تعليق غني‌سازي اورانيوم است انتقاد مي‌كند.شش قدرت جهاني متن اين قطعنامه را كه هدف از آن افزايش فشار به ايران است روز چهارشنبه تهيه و تنظيم كردند.آفريقاي جنوبي صبح روز پنج‌شنبه با ارائه اصلاحيه‌اي كه به گفته برخي ديپلمات‌هاي غربي مي‌توانست زبان اين قطعنامه را در قبال ايران تضعيف كند اين نشست را دچار سردرگمي و آشفتگي كرد، اما در طول يك نشست سه ساعته به مصالحه‌اي دست يافتند كه به گفته ديپلمات‌ها آمريكا، روسيه، فرانسه، چين، انگليس و آلمان را راضي كرد.پيشنهاد آفريقاي جنوبي مطابق با موضع برخي از كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها (نم) بود كه برنامه هسته‌يي ايران را تهديدآميز نمي‌دانند.اصلاحيه پيشنهادي آفريقاي جنوبي درباره بخشي از متن قطعنامه بود كه از ايران مي‌خواهد يك توافق‌نامه چارچوبي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را كه هنوز مورد توافق قرار نگرفته است و چگونگي تحقيقات آژانس درباره مطالعات ادعايي را مشخص مي‌كند، بلافاصله به اجرا بگذارد.مصالحه‌اي كه صورت گرفت متن اوليه قطعنامه را تغيير داد، اما نه به اندازه‌اي كه آفريقاي جنوبي پيشنهاد داد و بدين ترتيب نگراني‌ كشورهاي غربي درباره اين كه اين تغيير مي‌تواند فشار به ايران را كاهش دهد برطرف شد.روسيه و چين به ساير قدرت‌هاي غربي در حمايت از اين قطعنامه پيوستند.رابرت وود نماينده آمريكا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با اشاره به اين قطعنامه مدعي شد: فشار ديپلماتيك به ايران در حال افزايش است. انزواي آنها در حال افزايش است.اما علي‌اصغر سلطانيه، نماينده تهران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت كه چنين قطعنامه‌هايي نتايج منفي دارند.رويترز در ادامه گزارش خود نوشت: آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي در ديدارهايي با ايران كه از ماه ژانويه آغاز شد سعي كرد درباره “يك رويكرد ساختاري” درباره چگونگي تحقيقات خود به توافق برسد.يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژ اتمي اخيرا گفت كه دو طرف به هيچ نتيجه ملموسي دست نيافته‌اند و فقدان پيشرفت را “ناراحت‌كننده” خواند.اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي كه براي آژانس فرستاد مدعي شد: ايران به طور جدي و بدون پيش شرط در مذاكرات با هدف احياي اعتماد بين‌المللي به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌يي ايران شركت نكرده است و طفره رفتن ايران غيرقابل پذيرش است.به گفته ديپلمات‌ها اصلاحيه پيشنهادي آفريقاي جنوبي تصويب اين قطعنامه را به تعويق انداخت. اين قطعنامه مي‌توانست بدون حمايت آفريقاي جنوبي توسط شوراي حكام تصويب شود، اما قدرت‌هاي جهاني خواستار حمايت همه جانبه از اين قطعنامه بودند.به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس اين قطعنامه با وجود حمايت گسترده از آن محدوديت‌هاي خاص خود را دارد.اين سند نيز مانند 11 سندي كه قبل از آن تصويب شده است نمي‌تواند توسط شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرايي شود و به همين دليل ممكن است مورد بي‌اعتنايي تهران كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را مورد بي‌توجهي قرار داده است، قرار گيرد.اين قطعنامه روز پنج‌شنبه مورد توجه ايران قرار نگرفت و سلطانيه گفت كه اعمال فشار به تهران تنها ” از جانب چند كشور غربي به ويژه آمريكا صورت مي‌گيرد و آن‌ها در تلاشند آژانس را تنها به يك سگ نگهبان سازمان ملل” كه سعي دارد در امنيت ملي كشورها دخالت كند، تبديل كنند.به گفته ديپلمات‌ها زبان اين قطعنامه به طور كلي از قطعنامه‌اي كه نوامبر سال گذشته تصويب شد ضعيف‌تر بود.شش قدرت جهاني در اين قطعنامه “نگراني جدي‌”شان را از تداوم غني‌سازي اورانيوم در ايران ابراز كردند و در عين حال گفتند كه از “حق مسلم ” كشورهاي امضا كننده معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌يي (ان‌پي‌تي) براي توسعه انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز حمايت مي‌كنند.در اين قطعنامه تاكيد شده است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش گم شدن هيچ گونه مواد هسته‌يي از سايت‌هاي ايران را كه تحت نظارت آژانس قرار دارند، نداده است.زبان اين قطعنامه ضعيف است، زيرا تنها به اين نكته “اشاره مي‌كند” كه آژانس نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه هيچ گونه فعاليت‌هاي هسته‌يي پنهاني در داخل ايران جريان ندارد، زيرا ايران با درخواست‌هاي آژانس براي نظارت بيش‌تر “همكاري نمي‌كند”.رابرت وود نماينده آمريكا در آژانس پيش از راي‌گذاري اين قطعنامه از اعضاي شوراي حكام خواست اين پيام را بفرستند كه “تداوم رفتار ايران خطرناك و غيرقابل قبول است”.