خرید گوشواره رشد اندک تجارت جهاني در سال ۲۰۱۲

پاسكال لامي، رييس سازمان جهاني تجارت، در يك كنفرانس خبري در شهر رم اظهار كرد: تجارت جهاني در سال ميلادي جاري كمتر از آنچه اين سازمان شش ماه قبل پيش‌بيني كرده بود، رشد مي كند. به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، سازمان جهاني تجارت در ماه آوريل رشد ۳.۷ درصدي تجارت جهاني را پيش‌بيني كرده بود اما اكنون نرخ مورد پيش‌بيني خود را به سطح پايين‌تري كاهش مي دهد. تجارت جهاني از بحران بدهي اروپا و كندي روند احياي اقتصادي آمريكا لطمه ديده است.