خرید گوشواره رهبر گروه طالبان كشته شد

شبكه تلویزیونی افغانستانی «طلوع» اعلام كرد كه «ملا عمر»رهبر گروه طالبان افغانستان در شهر «كویته»پاكستان كشته شده است.به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی روسیا الیوم،این شبكه تلویزیونی گفت كه ملاعمر دو روز پیش در زمان خروجش از شهر كویته به سمت«وزیرستان شمالی»در حمله هوایی ناتو كشته شد.شبكه تلویزیونی افغانستانی به نقل از «لطف الله مشعل»سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان افزود كه ملا عمر در زمان حمله هوایی همراه با ژنرال«حامد گل»رئیس سابق دستگاه اطلاعات پاكستان بود.مشعل همچنین تصریح كرد كه شایعه كشته شدن رهبر طالبان در منطقه پیچیده  اما هنوز مدركی برای تایید این شایعه ها پیدا نشده است.این مسوول افغانستانی افزود كه همه تماس های ملا عمر از چندین روز پیش قطع شده است و دولت افغانستان نیز از مكان رهبر طالبان «اطلاعات ویژه »داشت كه آنها را در اختیار سازمان اطلاعات پاكستان قرار داد.از سوی دیگر دولت افغانستان از تایید رسمی كشته شدن ملاعمر امتناع كرد و طالبان نیز این شایعه را رد كرد.