خرید گوشواره روایت احمدی نژاد از علت خشکسالی

رئیس جمهور با اعلام اینکه کشور درگیر مسئله خشکسالی است، گفت: بخشی از این خشکسالی غیرعمدی و به دلیل ایجاد صنعت بوده و بخشی هم عمدی است و دشمن با تخلیه ابرهایی که به سمت کشور می‌‌آید، یک جنگ نامتعادل انسانی به پا کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری در احداث سد و شبکه‌های آبیاری در نوار شمالی کشور، گفت: کشور ما درگیر مسئله خشکسالی است و هرچقدر در بخش آب در کشور سرمایه گذاری کنیم، کم است.رئیس جمهور اظهار داشت: استان گلستان یکی از استان‌های پربارش کشور است به نحوی که بارش در تمام استان یکسان نیست و در نوار شمالی حداقل 220 میلی‌ متر است که ایجاد سد دانشمند در محدوده کم‌ بارش گلستان واقع شده و سرمایه‌ گذاری در نوار شمالی، احداث سد و شبکه ‌های آبیاری باید افزایش یابد.احمدی نژاد تصریح کرد: با تحولاتی که در اقلیم به وجود آمده کشور رو به‌ خشکسالی می ‌رود که بخشی غیرعمدی و به دلیل ایجاد صنعت است و بخشی هم عمدی است و دشمن با تخلیه ابرهایی که به سمت کشور می ‌آید، یک جنگ نامتعادل انسانی به پا کرده است که ایران در این جنگ نیز بر دشمن غلبه خواهد کرد.رئیس جمهور این مطالب را در سفر اخیر به استان گلستان برای افتتاح چند طرح آبی مطرح کرده است.