خرید گوشواره زمان برای راه اندازی بورس ارز مناسب نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس زمان برای راه اندازی بورس ارز مناسب نیست گفت: بخشی از افزایش قیمت ارز به دلیل تحریم و بخشی به دلیل مصاحبه های افراد غیرمسئول است که همگی دست به دست هم داده تا به ارزش پول ملی ضربه واردکند.احمد امیرآبادی فراهانی درگفت و گو با خانه ملت با تاکید بر این که زمان برای راه اندازی بورس ارز مناسب نیست با بیان این که تقاضای ارز نسبت به عرضه آن کمتر است افزود: باید تلاش کنیم تا ثبات به بازار ارز بازگردد و قیمت ارز تثبیت شود.نماینده مردم قم درمجلس شورای اسلامی دراین باره که دلیل وزیر اقتصاد درجلسه غیرعلنی برای افزایش قیمت ارزچه بود اظهارداشت: وزیر دلیلی ارایه نکردودلیل افزایش را تفاوت قیمت ارز مرجع با بانک مرکزی می دانند اما این دلیل منطقی نیست وافزایش قیمت را تشدید می کند.وی افزود: قیمت ارز باید شناور مدیریت شده  وتعیین قیمت را باید به عرضه و تقاضا سپرد.امیرآبادی فراهانی ادامه داد: بانک مرکزی نرخ ارز را باید به نحوی مدیریت کند که ضربه ای به تولید ملی وارد نشود.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراین باره که چه نرخی برای ارز مناسب است گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد نرخ ۱۵۰۰ تومان برای ارز مناسب است.نماینده مردم قم درمجلس درباره راه اندازی بورس ارز تصریح کرد: راه اندازی بورس ارز مقدمات و شرایطی لازم دارد که باید پیش از راه اندازی فراهم شود.وی با بیان اینکه با توجه به نوسانات ۵۰-۶۰ درصدی قیمت ارز امکان راه اندازی بورس ارز نیست.گفت: زمان برای راه اندازی بورس ارز مناسب نیست و پس ازآنکه قیمت ارز دربازار تثبیت شد خوب است که بورس ارز را راه اندازی کرد.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: متاسفانه عده ای از نرخ ارز مرجع به خاطر نبود نظارت سوءاستفاده کرده وکالای وارداتی را به نرخ مرجع عرضه نکرده‌اند.