خرید گوشواره زمان مناسب تزریق ارز در بازار

در روزهای اخیر اعلام شده است که دولت می‌خواهد به زودی سیاست تزریق ارز در بازار را برای کاهش بهای ارز دنبال کند. این در حالی است که بازارهای داخلی و خارجی آماده جهش دوباره بهای طلا هستند که با تصمیم امشب فدرال رزرو مشخص خواهد شد. در این میان، دولت باید منتظر زمان مناسب برای تزریق ارز در بازار باشد تا سیاست اشتباه بانک مرکزی در تزریق بی‌موقع سکه در بازار تکرار نشود.

به گزارش «»، تصمیم امروز فدرال رزرو برای اعلام سیاست‌های انبساطی از آن روی برای ایران مهم است که می‌تواند همزمان با افزایش بهای جهانی طلا در بازارهای بزرگ جهان، منجر به افزایش بهای طلا در بازار تهران نیز شود و در کنار این امر بهانه دوباره‌ای برای افزایش بهای دلار و سایر ارز‌ها در بازار بدست می‌آید. طی دو هفته گذشته که بهای جهانی طلا در بازار افزایش یافت و منجر به افزایش بهای طلا در داخل نیز شد، بهای دلار و سایر ارز‌ها به همراه طلا شروع به افزایش کرد و در این میان چند خبر سیاسی مبنی بر قطع ارتباط دیپلماتیک ایران با کانادا و تصمیم اروپا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه کشور به افزایش افسارگسیخته بهای دلار منجر شد. در چند روز اخیر همزمان با کاهش نسبی بهای طلا در بازار داخل و خارج و رسیدن آن به مرز ثبات در بهای کنونی، بهای دلار نیز اندکی کاهش پیدا کرده است و انتشار اخباری مبنی بر تزریق ارز از سوی دولت در روزهای آینده می‌تواند بهای دلار را بیش از این نیز کاهش دهد. امروز بازارهای جهانی طلا و همچنین بازارهای سرمایه روند ثبات همراه با نوسانان اندک را در بهای طلا و شاخص سهام تجربه کردند و انتظار برای شنیدن سخنان برنانکه، نوعی سکون در بازار‌ها را رقم زده است، حال آن که برخی از تحلیل‌ها حاکی از احتمال قوی اعلام سیاست‌های انبساطی است و برخی دیگر نیز حاکی از آن است که فدرال رزرو دوباره به دادن امیدی برای آینده بسنده خواهد کرد. نکته مهم در این میان آن است که همان گونه که گفته شد تصمیم فدرال رزرو اگر مبتنی بر اعلام سیاست انبساطی برای آینده آمریکا باشد می‌تواند منجر به افزایش بهای ارز و طلا در بازار تهران شود. در این میان دقیقاً مشخص نخواهد بود که میزان افزایش تا چه اندازه‌ای می‌تواند به پیش رود. دولت چنانچه بخواهد در روزهای آتی آن گونه که گفته شده به سیاست تزریق ارز در بازار روی آورد، باید تحولات امشب و فردا را به خوبی زیر نظر داشته باشد. سابقه بانک مرکزی در تزریق سکه به بازار بدون توجه به تحولات پیش روی بازارهای جهانی منجر به آن شد که در آخرین اقدام بانک مرکزی برای تزریق سکه، همزمان بهای سکه نیز افزایش پیدا کند. در نتیجه گویا چنانچه دولت می‌خواهد در هفته آینده سیاست تزریق ارز به هر شکلی در بازار را دنبال کند، باید نخست کمی اندیشه کرده تا با رصد تحولات بازار داخل و خارج زمان مناسب برای اقدام را تعیین نماید. در غیر این صورت، تزریق ارز در بازار (در سطح عمومی یا در سطحی موردی و خاص، تفاوتی ندارد) ممکن است همزمان با افزایش بها و اوج‌گیری آن باشد که عملاً به تب بازار دامن می‌زند یا پس از افزایش و رسیدن قیمت‌ها به مرز ثبات در روند افزایشی که عملاً تأثیر آن بسیار اندک خواهد بود. بهترین زمان برای تزریق ارز در بازار و تأثیرگذاری حداکثری این سیاست، هنگامی است که بهای طلا به ‌‌نهایت افزایش خود و به نسبت بازارهای جهانی بازار داخل نیز به مرز حداکثری بها رسیده است. در این زمان دولت می‌تواند با تزریق ارز در بازار، در کنار ثبات بهای طلا هم به کاهش بهای ارز و هم به کاهش نسبی بهای طلا در بازار کمک کند.