خرید گوشواره سفر نمايندگان صندوق بين‌المللي پول به مصر

بلومبرگ به نقل از سخنگوي صندوق بين‌المللي پول گزارش داد يك گروه فني بنا بر درخواست دولت مصر پيش از پايان ماه جاري به اين كشور مي‌رود تا گفت‌وگوها در مورد اعطاي وام را با مقامات مصري آغاز كند. مصر ماه گذشته در جريان سفر كريستين لاگارد، رييس صندوق بين‌المللي پول به اين كشور و ديدارش با مقامات از جمله محمد مرسي، رييس جمهوري مصر، ميزان وام درخواستي خود از صندوق بين‌المللي پول را به ۴.۸ ميليارد دلار افزايش داد. اين درخواست موجب انتقاد فعالان سياسي شده كه معتقدند اين وام دهنده جهاني شرايط سختي را در قبال دادن اين وام تحميل خواهد كرد.