خرید گوشواره سيارك عظيم و خطرناك از كنار زمين عبور كرد

سيارك تازه كشف شده‌اي در ابعاد سه زمين فوتبال روز پنجشنبه از كنار زمين عبور كرد.به گزارش ايسنا، سيارك 2012QG42 با پهناي 190 تا 430 متر ماه گذشته ميلادي توسط محققان نجوم شناسايي شد.اين سيارك جزو سياركهاي بالقوه خطرناك (PHA)‌ محسوب مي‌شود كه در گذر روز پنجشنبه از كنار زمين، خطري براي سياره ما ايجاد نكرد، اما مي‌تواند در آينده خطرساز باشد.سيارك 2012QG42 روز پنجشنبه 13 سپتامبر (23 شهريور) از فاصله ايمن 7.5 برابري فاصله زمين تا ماه عبور كرده است.پروژه تلسكوپ مجازي در ايتاليا از هفته گذشته رصد سيارك 2012QG42 را آغاز و عبور اين سيارك از كنار زمين را نيز از ساعت 23 به وقت گرينويچ (3:30 بامداد جمعه به وقت تهران) به صورت مستقيم پخش كرده است.براي مشاهده لحظه عبور سيارك مي‌توانيد به سايت http://www.virtualtelescope.eu/webtv مراجعه كنيد.