خرید گوشواره سیگاری ها بیشتر با اختلال در خواب روبرو هستند

افراد سیگاری نسبت به افراد سالم کمتر خوابیده و خواب آنها نیز کمتر از سایرین برایشان آرامش بخش است. به گزارش فارس، در تحقیقی که در آلمان روی 2 هزار نفر انجام شده محققان دریافتند که از 1100 فرد سیگاری مورد تحقیق 17 درصد کمتر از 6 ساعت خواب در هر شب را دارا بوده  و 28 درصد از کیفیت خواب خود ناراضی بودند.  استفان کورز از دانشمندان مرکز دانشکده پزشکی برلین اعلام کردند این میزان در میان 1200 فرد غیرسیگاری مورد تحقیق به ترتیب 7 و 19 درصد بوده است.  وی گفت: این تحقیق برای نخستین بار نشان دهنده اختلالات خواب در افراد سیگاری در مقایسه با غیرسیگاریها است. البته نیاز به تحقیقات بیشتری نیز هست چرا که ممکن است افراد سیگاری عادات دیگری مانند زیاد بیدار ماندن برای تماشای تلویزیون و تحرک کم را نیز داشته باشند.  به نوشته رویترز اما دلایل موجود به اندازه کافی محکم است که تأثیرات نیکوتین را بر خواب نشان دهد. کیفیت بد خواب نه تنها می تواند بیدار شدن را سخت تر کند بلکه برخی تحقیقات نشان داده که اگر این کار به یک عادت تبدیل شود می تواند مشکلاتی مانند چاقی، دیابت و بیماریهای قلبی را در پی داشته باشد.  همگی افراد حاضر در این تحقیق از نظر روانی سالم بوده و پرسشنامه ای را در مورد کیفیت خواب پر کرده اند.