خرید گوشواره قیمت انرژی تورم آلمان را افزایش داد

تورم آلمان بر مبناي استاندارد اتحاديه اروپا از 1.9 درصد در ماه ژوييه به 2.2 درصد در ماه اوت افزايش يافت. قيمت‌هاي مصرف كننده 0.4 درصد در اين ماه افزايش داشت كه بيشتر از 0.3 درصد گزارش شده در ابتدا بود.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، نرخ تورم آلمان برمبناي غيرهماهنگ با استاندارد اتحاديه اروپا، از 1.7 درصد در ماه ژوييه به 2.1 درصد در ماه اوت افزايش يافت و اصلي‌ترين دليل اين افزايش قيمتهاي بالاتر براي نفت و سوخت بود.به اعتقاد كارشناسان، با به اجرا درآمدن تحريم اتحاديه اروپا بر نفت ايران در اول ژوييه و طوفان در خليج مكزيك كه توليد اين منطقه را فلج كرد، قيمت‌هاي نفت از پايان ماه ژوئن تقريبا 25 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر بحران بدهي دولتي اروپا به رشد اقتصادي در بلوك ارزي يورو لطمه زده است.سياست‌گذاران بانك مركزي اروپا در نشست اخير خود با برنامه خريد نامحدود اوراق قرضه به منظور كنترل نرخهاي بهره در كشورهايي مانند اسپانيا يا ايتاليا موافقت كردند.ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا، هفته گذشته اعلام كرده بود انتظار دارد تورم منطقه يورو سال آينده به پايين دو درصد كه سقف تعيين شده براي تورم از سوي اين بانك است، كاهش يابد.