خرید گوشواره پرتماشاگرترین لیگ های آسیا معرفی شدند

لیگ ایران، پس از چین و ژاپن، در رده سوم لیگ های پرتماشاگر آسیا ایستاد.گل نوشت: لیگ برتر ایران در فصل جاری با میانگین 11 هزار و 600 تماشاگر سومین لیگ پرتماشاگر قاره آسیاست. در 7 هفته سپری شده از لیگ دوازدهم، 62 بازی برگزار شده و بدون احتساب بازی بدون تماشاگر پرسپولیس- سپاسی، در مجموع 707 هزار نفر برای تماشای 61 بازی به ورزشگاه ها رفته اند.بیشترین تماشاگر در هفته ششم با حدود 115 هزار نفر بوده است که در این هفته دربی پیاتخت نیز برگزار و پرتماشاگرترین بازی این فصل تا اینجا بوده است. میانگین تماشاگر در هفته اول 12400 نفر، در هفته دوم 9500 نفر، در هفته سوم 18600 نفر، در هفته چهارم 8450 نفر، در هفته پنجم 12500 نفر، در هفته ششم 12700 نفر و در هفته هفتم 6000 نفر بوده است.در قاره آسیا، سوپر لیگ چین با میانگین 19141 تماشاگر در هر بازی پرتماشاگرترین لیگ قاره کهن است. جی لیگ با میانگین 16288 نفر در هر بازی در رده دوم است. لیگ برتر استرالیا با میانگین 10487 تماشاگر در رده چهارم و کی لیگ کره جنوبی با میانگین 7466 تماشاگر در رده پنجم است. لیگ عربستان نیز میانگین تماشاگری معادل 4440 نفر داشته است. این آمار مربوط به لیگ فصل جاری این کشورهاست.در فصل گذشته نیز لیگ اندونزی میانگین تماشاگر 10288 نفری داشت و لیگ های ویتنام با 7298 نفر، ازبکستان با 6911 نفر و تایلند با 4572 نفر تماشاگر در هر بازی در رده های بعدی قرار گرفتند.