خرید گوشواره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: شرایط فعلی دریاچه ارومیه هیچ تغییری نکرده و تحول خاصی در وضعیت این دریاچه روی نداده است.  علی اصغر محمدی فاضل در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای بهبود دریاچه ارومیه از وضعیت بحرانی تحول خاصی روی نداده است و شرایط این دریاچه همانند گذشته است ضمن اینکه وخامت جدی نیز در دریاچه ارومیه بروز نکرده است.  معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: با توجه به کاهش بارش و افزایش تبخیر در حوزه دریاچه ارومیه که در 15 سال اخیر رخ داده است فشاری به بخش های کشاورزی، صنعت و شرب وارد نشده و تمام فشار اکولوژیک بر محیط زیست و دریاچه ارومیه وارد شده است.  وی اضافه کرد: در 15 سال اخیر سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب در اثر تبخیر از حوزه دریاچه ارومیه از دست رفته است.