خرید گوشواره اجلاس تمام شد؛ متكديان به سطح شهر بازگشتند!

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه توليت
مستقيم ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مشخص نيست، گفت: ساماندهي
متكديان و آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند عزم ملي و يك دستگاه مسوول مستقيم است.

مرتضي طلايي در گفت‌وگو با ايسنا،
با اشاره به اينكه شهرداري‌ها تنها مسووليت جمع‌آوري متكديان و افراد
آسيب‌ديده اجتماعي از سطح شهر را دارند، اظهار كرد: نيروي انتظامي هم
مسووليت بخشي از فراينده ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي را دارد، اما متولي
اصلي اين حوزه وزارت رفاه و سازمان‌هاي تابعه آن است كه چرخه ساماندهي را
تكميل و مسووليت هر بخش را در اين امر معين مي‌كند.

ادعاي ساماندهي كامل آسيب‌هاي اجتماعي، تعارف است!

وي در پاسخ به اينكه چگونه چهره شهر تهران در ايام برگزاري اجلاس سران جنبش
عدم تعهد از آسيب‌هاي اجتماعي پاك شد، اما اكنون متكديان و آسيب‌ديدگان
اجتماعي دوباره به سطح شهر بازگشته‌اند؟ گفت: در ايام اجلاس، تمامي
دستگاه‌هاي مربوطه دست به دست هم داده و متكديان و آسيب‌ديدگان اجتماعي را
نگه داشتند؛ اما پس از اين ايام آنها دوباره رها شده‌اند، چراكه فرايند
ساماندهي به صورت كامل اجرا نشد و اگر كسي مدعي ساماندهي كامل اين افراد
شده، تعارف كرده است!

طلايي اعتقاد دارد، تا زماني كه چرخه ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي معيوب
باشد، چندان فرقي نمي‌كند كه شهرداري مسووليت جمع‌آوري را به درستي و يا به
صورت ناقص انجام بدهند.

وي كه فرماندهي نيروي انتظامي شهر تهران را نيز در كارنامه خود دارد، به
ايسنا گفت: هنگامي كه در پليس خدمت مي‌كرديم، عده‌اي معتقد بودند كه پليس
در بحث معتادان كم‌كاري و كوتاهي مي‌كند؛ در آن زمان اعلام كرديم كه پليس
ظرف 48 ساعت مي‌تواند پنج‌هزار معتاد را از سطح شهر جمع‌آوري كند؛ اما كدام
دستگاه اين افراد را تحويل خواهد گرفت؟! اينجا بود كه همه عقب نشيني
كردند!

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران اعتقاد دارد كه جمع‌آوري
آسيب‌هاي اجتماعي كار ساده‌اي است، اما مراحل بعدي ساماندهي پيچيده است و
به همين خاطر، بايد از توليد آسيب جلوگيري شود.

هزينه نگهداري دانش‌آموز خاطي در مدرسه، كمتر از يك ماه رها شدن او در خيابان است

طلايي با تاكيد بر اينكه جلوگيري از توليد آسيب‌هاي اجتماعي بايد در
سياست‌هاي كلان كشور گنجانده شود و همه دستگاه‌ها خود را در قبال آن مسوول
بدانند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال، اخراج يك دانش‌آموز از مدرسه، مقدمه
توليد آسيب اجتماعي است. هزينه نگهداري دانش‌آموز خاطي در مدرسه، در تمام
طول دوره تحصيل، كمتر از يك ماه رها شدن و بلاتكليفي او در خيابان است. اما
آموزش و پرورش خود را متعهد به نگهداري از دانش‌آموزي كه از ضوابط تخطي
كرده نمي‌داند و او را اخراج مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه براي جلوگيري از توليد آسيب، اركان اداره جامعه
همچون، اقتصاد، فرهنگ و حوزه مسائل اجتماعي بايد رشد متوازن و هم‌پايي
داشته باشند، اظهار كرد: در بخش اقتصادي، اشتغال يكي از راهكارهاي جلوگيري
از توليد آسيب اجتماعي است. اما هم‌اكنون شاهد اشتغال كاذب در جامعه هستيم و
بعضا گل‌فروشي كنار خيابان هم در آمار شاغلان گنجانده مي‌شود.

اين عضو شوراي شهر تهران همچنين، با تاكيد بر نقش خانواده در جلوگيري از
توليد آسيب‌هاي اجتماعي، بر ضرورت پيش‌بيني تمهيداتي به منظور كاهش آمار
طلاق تاكيد كرد و گفت: والدين بايد بدانند كه طلاق به معناي سربار كردن
فرزندان به جامعه است و آسيب‌هاي اجتماعي بعدي به دنبال دارد.